Strona główna

 

 

 

Wprowadzenie do „Liturgii domowej" na Adwent 2014 r.

 

 

Drodzy Rodzice! Drogie Dzieci!


Wraz z I niedzielą Adwentu rozpoczyna się czas przygotowania na przyjście Pana Jezusa. W naszych sercach jest obecna radość, przez którą Bóg daje nam poznać, że cały czas się nami interesuje i że każdego z nas pragnie obdarzyć swoim zbawieniem. Dlatego przeżyjmy Adwent w naszych rodzinach jako szczególny prezent Pana Boga, jako wyjątkową okazję do odnowienia życia naszych rodzin oraz naszej wiary. W tym czasie łaski starajmy się szukać miejsca na wspólną modlitwę, troszczmy się o to, co umacnia więzi naszej rodzinnej wspólnoty oraz pomaga nam wzrastać w miłości. Z odrobiną dobrej woli znajdziemy pewnie kilka chwil tak potrzebnych do wspólnego bycia razem.

„Liturgia domowa” zawiera propozycje spotkań w rodzinie, którym towarzyszy modlitwa oraz dzielenie się słowem Bożym. Papież Franciszek przypomniał nam: Aby rodzina mogła się dobrze rozwijać, winna karmić się słowem Bożym (rozważanie przed modlitwą Anioł Pański w dniu 5.10.2014 r. na placu św. Piotra w Watykanie).

To cztery spotkania na kolejne niedziele Adwentu, przy czym każde z nich składa się z trzech części:
• słuchania słowa Bożego
• rozmowy na temat nawiązujący do niedzielnej liturgii
• modlitwy w gronie rodzinnym.

Wszystkim sięgającym po tę pomoc duszpasterską życzymy błogosławionych owoców czasu adwentowego oczekiwania.

 

Przygotowanie: ks. Krystian Piechaczek
Wydział Duszpasterski Kurii Diecezjalnej w Gliwicach

 

 

IV niedziela Adwentu (B)
Czytania mszalne:2 Sm 7,1-5; 8b-16; Rz 16,25-27; Łk 1,26-38.


Kolejne, czwarte już spotkanie przy stole, na którym znajdują się – przygotowany wcześniej – wieniec adwentowy oraz Pismo Święte.


1. Modlitwa i słuchanie słowa Bożego


Wyznaczona osoba zapala cztery świece na adwentowym wieńcu.
Ojciec: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
Wszyscy: Amen.
Matka: odczytuje fragment z Pisma Świętego – Łk 1,26-38.
Ojciec rodziny: odczytuje modlitwę.
Módlmy się: Ojcze Niebieski, za zwiastowaniem anielskim Niepokalana Dziewica przyjęła Twoje odwieczne Słowo i, przeniknięta światłem Ducha Świętego, stała się świątynią Bożą, prosimy Cię, spraw, abyśmy za Jej przykładem pokornie wypełniali Twoją wolę. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.
Wszyscy: Amen.


2. Rozmowa domowników na temat Adwentu


Wprowadzenie
Już tylko kilka dni dzieli nas od przeżycia radości płynącej z narodzin Jezusa. Dzisiejsza Ewangelia mówi nam o tym, w jaki sposób Syn Boży stanie się jednym z nas. Dzięki gotowości i wierze Maryi Bóg utoruje swojemu Synowi drogę do ludzi. Maryja jest pierwszą osobą, która dowiaduje się, że Syn Boży stanie się człowiekiem, aby mieć udział w naszym życiu. Będzie dorastał w domu Maryi i Józefa, którzy stworzą dla Niego rodzinę, będzie miał udane dzieciństwo, przyjaciół, będzie własnymi rękami pracował na swoje utrzymanie. W tym dziecku, które Maryja poczęła za sprawą Ducha Świętego, wypełni się wszystko, co Bóg wypowiedział wcześniej przez swoich proroków. W narodzie izraelskim spełni się czas oczekiwania na Mesjasza, który przyjdzie wybawić ludzi z niewoli grzechu i śmierci. Chociaż przez większość swojego życia na ziemi Jezus pozostanie niezauważony, to jednak „będzie On wielki i zostanie nazwany Synem Najwyższego”. Z czasem cała ludzkość przekona się o Jego boskim pochodzeniu oraz o Jego królestwie.


• Gdzie wydarzyła się scena opisana w dzisiejszej Ewangelii? Dlaczego Pan Bóg wybrał właśnie Maryję na matkę swojego Syna?
• Czego możemy się dowiedzieć z ust Anioła Gabriela o – mającym przyjść na świat – Synu Bożym?
• Jak zareagowała na słowa Anioła Maryja? Czego się obawiała najbardziej?
• Co w końcu przekonało Maryję do posłuszeństwa słowom Anioła? W jaki sposób Maryja wyraziła swoją zgodę?
• Z jakim pytaniem (szczególnie w tych dniach) Pan Bóg zwraca się do nas? Dla kogo szuka miejsca w naszych sercach?
• Co ma wspólnego nasza odpowiedź na to pytanie z dobrym przeżyciem świąt Bożego Narodzenia?


3. Modlitwa na zakończenie


Ojciec: Prośmy teraz wspólnie za wstawiennictwem Maryi o błogosławieństwo na kończący się Adwent oraz o to, byśmy z żywą wiarą przeżyli nadchodzące święta Bożego Narodzenia.
Wszyscy domownicy: Zdrowaś Maryjo...
Ojciec: Niech nas błogosławi i strzeże Bóg Wszechmogący i Miłosierny: Ojciec i Syn, i Duch Święty, a pokój Pański niech zawsze będzie z nami.
Wszyscy: Amen.