Strona główna

Misterium Męki i Śmierci Chrystusa – już po raz 17 będziemy mogli przeżywać w naszej parafii 29 marca w Niedzielę Palmową. Rozpocznie się ono o 15.00 nieopodal kicińskiego cmentarza. Zachęćmy naszych krewnych i znajomych do wspólnego uczestnictwa w tym przedstawieniu, które również pomoże nam wejść w Tydzień najważniejszych zbawczych wydarzeń. Wszystkich serdecznie zapraszamy.

...............................................

 

Chrystus wskazuje nam w Ewangelii bogaty program nawrócenia. Chrystus, a po Nim Kościół, przedkłada nam również w czasie Wielkiego Postu środki, które służą do tego nawrócenia. Chodzi przede wszystkim o modlitwę, potem o jałmużnę i post.

Modlitwa pozostaje zawsze pierwszym i podstawowym warunkiem zbliżenia się do Boga. W czasie Wielkiego Postu powinniśmy modlić się, powinniśmy usiłować modlić się więcej; szukać czasu i miejsca, aby się modlić. To modlitwa na pierwszym miejscu sprawi, że wydobędziemy się z obojętności i uczyni nas wrażliwymi na sprawy Boga i duszy. Modlitwa wychowuje także nasze sumienia, a Wielki Post jest czasem szczególnie stosownym do rozbudzenia i wychowania sumienia. Kościół przypomina nam właśnie w tym okresie nieodzowną konieczność spowiedzi sakramentalnej, abyśmy wszyscy mogli przeżywać zmartwychwstanie Chrystusa nie tylko w liturgii, lecz także w naszej własnej duszy.

św. Jan Paweł II

 

Spowiedź wielkopostna z udziałem zaproszonych kapłanów będzie miała miejsce w kicińskiej parafii w Wielki Wtorek od 9.00 do 10.00 oraz od 19.00 do 20.00.