Strona główna

Sierpień – miesiącem abstynencji

 

 

Logo na rok 2014 wskazuje na dwa uzupełniające się tematy pracy Apostolstwa Trzeźwości w Polsce. W pierwszym kręgu wypisany jest wiodący temat: „Rodzina szkołą trzeźwości”. Każdego roku wokół tego hasła omawiane będą tematy związane z rodziną. Tegoroczne hasło brzmi: „Kochająca matka zawsze trzeźwa”.

 

"Maryjo, Królowo Polski, bądź nadal natchnieniem tych wszystkich, którzy walczą o trzeźwość swych bliźnich, o trzeźwość siebie samych. O trzeźwość narodu. Jestem szczególnie wdzięczny tym, którzy podejmują inicjatywy w tej dziedzinie - zwłaszcza w miesiącu sierpniu.
Nie wolno tych inicjatyw ośmieszać i pomniejszać! Nie wolno! Zbyt wysoka jest stawka, o którą chodzi. Wiemy to dobrze z historii. Zbyt wysoka jest stawka! I trzeba tutaj iść pod prąd! Pod prąd społecznego nawyku i płytkiej opinii. Pod prąd ludzkiej słabości. Pod prąd źle rozumianej "wolności". Wolność nie została człowiekowi dana przez Stwórcę do tego, ażeby niszczył siebie i drugich. Wolność to nie jest samowola".

św. Jan Paweł II