Strona główna

Ci, którzy z pokolenia na pokolenie, w różnych narodach i ludach ziemi, przyjmują z wiarą tajemnicę Chrystusa, Słowa Wcielonego i Odkupiciela świata, nie tylko garną się z czcią i ufnością do Maryi jako Jego Matki, ale zarazem szukają w Jej wierze oparcia dla swojej wiary.

św. Jan Paweł II

 

 

 

 

Nabożeństwa majowe:
- w kicińskim kościele: od poniedziałku do soboty codziennie po Mszy św., a w niedziele o 17.00,
- w Janikowie w świetlicy o 19.00,
- w Klinach przy krzyżu na dawniejszym cmentarzu o 19.00.